Capels Bewoners Belang

Capelle groenerschonerveiliger

Gelijke behandeling, de waarde van de persoon als mens en het belangeloos omzien naar elkaar staan voor mij centraal. Elke Capellenaar die geïsoleerd leeft, is er één teveel.

Standpunten

Goed Leven Capelle

Capelle groenerschonerveiliger

Gelijke behandeling, de waarde van de persoon als mens en het belangeloos omzien naar elkaar staat voor ons centraal. Elke Capellenaar die geïsoleerd leeft, is er één teveel.

Standpunten

Deze website capelsbewonersbelang.nl is de officiele website.

Er is een andere site aangemaakt eindigend op “.com” met daarop nog een campagnefoto.

Die site is niet de officiele site. Het bestuur neemt afstand van die site en van alle daarop geplaatste informatie.

Vanuit mijn politieke betrokkenheid richtte ik in 2009 de partij CAPELLE.Nu op waarvan ik ook voorzitter ben. In december 2021 onderging de partij een naamswijziging in Capels Bewoners Belang, CBB.

Gelijke behandeling, de waarde van de persoon als mens en het belangeloos omzien naar elkaar staan voor mij centraal. Elke Capellenaar die geïsoleerd leeft, is er één teveel. Ik zet mij er dan ook graag voor in mensen te laten participeren. Hoewel ik geen voorstander ben van doelgroepenbeleid, moedig ik aan tot betrokkenheid en het stimuleren tot participatie van achtergeraakte en achtergestelde Capellenaren. Mijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich verder in een stichting waarmee ik diverse doelgroepen in verschillende levensbehoeften ondersteun om volwaardig te kunnen participeren. In de chronische woningnood waarin bovendien doorstroming naar passende woonruimte stagneert, zal verandering moeten komen. Werken moet lonen voor wie al jaren in de bijstand vastzit. Vooral kinderen een veilige thuisbasis bieden en de positie van onze jongeren waarvan er steeds meer lijken af te glijden, hebben mijn persoonlijke aandacht.

In mijn functie als Sociaal Raadsvrouw bij gemeente Rotterdam, ondersteun, bemiddel en adviseer ik in een breed juridisch kader. Ik sta stevig in de schoenen, hecht aan transparantie en heb een hoge gunfactor. Last but not least, een oproep aan ALLEN: “discriminatie, racisme en al wat daarmee samenhangt, zijn niet meer van deze tijd. Loop niet langer achter, kom uit die bubbel”.

M.O. (Marita) Pengel LLM

Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter
Oprichter- Partijvoorzitter

Standpunten

Bekijk alles

Armoedebestrijding

Lees meer

Veiligheid

Lees meer

Senioren

Lees meer

Jeugd

Lees meer

Financiën en economie

Lees meer