In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad.
In het coalitieakkoord staan de plannen voor de gemeente van 2022 tot 2026 beschreven.

Coalitieakkoord