MOTIE Maak de geschiedenis zichtbaar binnen het gemeentehuis

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 14 november 2022, behandelende agendapunt 6: De begroting 2023,

constaterende dat:

 • het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden de overheid via het rapport ‘Ketenen van
  het Verleden’ onder meer adviseerde om de rol van slavernij in onze geschiedenis en
  samenleving zichtbaarder te maken;
 • de gemeente Capelle aan den IJssel deel uitmaakt van de overheid;
 • in het gemeentehuis een zaal is vernoemd naar Johan van der Veecken;
 • Historicus Alex van Stipriaan onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat een deel van het
  vermogen van Johan van der Veecken uit de slavenhandel stamt;
 • In het gemeentehuis wellicht andere namen zijn van zalen die in verband kunnen worden
  gebracht met de slavernijgeschiedenis;
 • in de huidige geschiedschrijving bij de zalen in het gemeentehuis, geen informatie wordt
  verstrekt over de betrokkenheid bij en de relatie met het slavernijverleden, en waardoor een
  onvolledig beeld wordt geschetst van de geschiedenis;

overwegende dat:

 • het van belang is om niet alleen de positieve kanten van onze geschiedenis te belichten, maar
  ook de negatieve kanten ervan;
 • Kennis van het verleden bijdraagt aan het historisch besef en de strijd tegen discriminatie en racisme;

verzoekt het college:

 • Verklarende onderschriften toe te voegen bij de namen, van de zalen in het gemeentehuis,
  die refereren naar de slavernijgeschiedenis van Nederland;
  En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:
Naam: Mediha Aktas & Marita Pengel
Fractie: GroenLinks mede namens de fractie van CBB

 • Bijdrage Begroting 2023

  Bijdrage Begroting 2023. Voor ons ligt de begroting 2023. De gemeente staat als organisatie [...]

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde: “Inleving en inclusie” (voorheen “ Inleving”).

  De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in vergadering d.d. 14 november [...]

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde Inleving

  De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op dinsdag 7 juni [...]

  Lees meer