MOTIE vreemd aan de orde: “Inleving en inclusie” (voorheen “ Inleving”).

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in vergadering

d.d. 14 november 2022 bijeen,

 

Constaterende dat:

 

 1. Deze motie dient ter vervanging van de eerder ingediende en op 17 oktober ll. in commissie BVM besproken motie “Inleving” waarin Capelle aan den IJssel wordt gevraagd om officiële jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in 1873;
 2. Het aantal gemeenten dat ook expliciete aandacht besteedt aan, dan wel een viering organiseert ten behoeve van Keti-Koti steeds verder toeneemt;
 3. Nederland als geheel gebaat was bij trans-Atlantische slavenhandel waardoor de rol van dan wel het voordeel voor Capelle aan den IJssel mede om die reden niet kan worden ontkend;
 4. Er in de Capelse samenleving een aanzienlijke groep inwoners nazaat is van de trans-Atlantische slavernij (en de daaropvolgende contractarbeid en de slavernij tegen gevolge van de VOC);
 5. De feestdag Keti-Koti, waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, nog niet structureel als zodanig wordt erkend en onder de aandacht is geweest;

 

Overwegende dat:

 1. Veel Capelse nazaten van de slavernij maar ook andere migranten van kleur nog steeds te maken hebben met discriminatie op grond van hun huidskleur;
 2. Het belangrijk is om de herinnering aan de slavernij en de gevolgen hiervan levend te houden, om zo bewustwording en begrip voor elkaar te creëren;
 3. Keti-Koti daarom ook in Capelle aan den IJssel aandacht verdient en gevierd moet worden;
 4. Het op 1 juli 2023 precies 150 jaar geleden is dat de slavernij door Nederland werd afgeschaft en dit daarom een mooi startpunt is voor een nieuwe Capelse traditie;
 5. Het slechts beschikbaar stellen van financiële middelen ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, vooralsnog geen officiële erkenning biedt waar behoefte aan is met name onder de Capelse nazaten,

 

Verzoekt het college:

 1. Over de misstanden tegen de menselijkheid die tijdens de slavernij plaatsvonden afkeuring uit te spreken, er afstand van te nemen en officieel te erkennen, door officiële jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Capels beleid op te nemen;
 2. Het feest Keti-Koti een plaats te geven in Capelle aan den IJssel door op 1 juli onder andere de vlaggen van Suriname en die van de Nederlandse Antillen te laten wapperen bij het gemeentehuis, door het uitbeelden van het slavernijverleden door middel van een expositie of ander beeldmateriaal in het gemeentehuis;
 3. Uit te dragen dat Keti-Koti een feestdag is voor iedereen door het Stadsplein vanaf 2023 elk jaar op 1 juli open te stellen voor activiteiten rondom het koloniale- en slavernijverleden en de gevolgen hiervan;
 4. Het initiatief van een waardige herdenking en viering in onze gemeente verder bij Capelse Nazaten van tot-slaaf-gemaakten neer te leggen om daarin leidend te zijn en daaraan invulling te geven,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Capelle aan den IJssel, 14 november 2022.

 

Indiener: M.O. Pengel                                                           

Fractie: CBB

 • MOTIE

  Lees meer

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde Inleving

  De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op dinsdag 7 juni [...]

  Lees meer