MOTIE vreemd aan de orde Inleving

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op dinsdag 7 juni 2022,

 

constaterende dat:

–             Op 4 en 5 mei de herdenking en viering van de bevrijding van de Duitse bezetting plaatsvindt in Nederland.

–             Het een herdenking is in het teken van de vijf jaar durende WOII en wat toen onder meer het Nederlandse volk is aangedaan maar ook een herdenking aan alle slachtoffers en medestanders.

–             tijdens deze twee dagen publiekelijk een terugblik wordt geworpen aan al die  mensonterende, barbaarse en ronduit criminele mishandelingen die men moest ondergaan;

–             dat Nederland zich zelf ook schuldig heeft gemaakt aan mensonterende, barbaarse en criminele mishandelingen, namelijk tijdens de slavernij, voornamelijk tegen de zwarte medemens;

–             de schreeuw van de nazaten van deze zwarte medemens om publiekelijke erkenning van dit leed nog steeds na honderden jaren blijft weerklinken en gehoord moet worden,

 

overwegende dat:

 • Zowel tijdens de Duitse bezetting maar ook tijdens de langdurige slavernij enorm leed aan mensen is toegebracht.
 • de afschaffing van de slavernij in Nederland op 1 juli 1863 niet alleen dient te worden erkend maar dat eveneens een passende herdenking en viering in Capelle dient te worden gerealiseerd, want dit verdienen zowel de nazaten als iedereen die met slavernij te maken heeft gehad.
 • iedereen doordrongen moet zijn van zowel dit Nederlandse hoofdstuk met teveel donkere/zwarte bladzijden maar ook doordrongen moet zijn van dezelfde ernst van vier en vijf mei opdat dit nooit meer mag gebeuren, en wat slavernij precies inhoudt en de impact daarvan.

–      Zowel oorlog en moderne slavernij nog steeds aan de orde van de dag zijn, waarbij een herdenking zeker kan werken als een waarschuwing maar ook als een vorm van respect aan zowel de slachtoffers als aan de helden van toen en nu.

–      zowel tijdens de Duitse bezetting als tijdens slavernij leed aan mensen is toegebracht;

–      ook de afschaffing van de slavernij door Nederland op 1 juli 1863 erkenning en een passende herdenking en viering in Capelle aan den IJssel verdient;

–      gemeente Amsterdam en Rotterdam het voortouw namen door erkenning en het aanbieden van excuses voor het door Nederland toegebrachte leed;

 

verzoekt het college:

 • De nodige inzet te plegen om de erkenning, jaarlijkse herdenking van slavernij en viering van de afschaffing van de slavernij te realiseren op 1 juli aanstaande en de daaropvolgende jaren, en dus jaarlijks te laten plaatsvinden in Capelle aan den IJssel. Dit betekent ook dat volgend jaar gelijk een jubileum is vanwege 160 jaar afschaffing van de slavernij door Nederland. Het wordt tijd, denkt u niet?

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:                                       

 

Naam:  M.O. Pengel                                                              

Fractie: CBB      

 • MOTIE

  Lees meer

  Lees meer
 • MOTIE vreemd aan de orde: “Inleving en inclusie” (voorheen “ Inleving”).

  De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in vergadering d.d. 14 november [...]

  Lees meer