Capels Bewoners Belang  is in haar missie geslaagd:

 • wanneer Capellenaren zich veilig weten in huiselijke kring (aanpak huiselijk geweld) én daarbuiten in Capelle aan den IJsel. (Veiligheid vindt haar basis in cameratoezicht maar ook in een schonere leefomgeving, onderhoud van het groen en een uitnodigend en goed onderhouden straatbeeld).
 • wanneer onze senioren de aandacht krijgen die zij verdienen, wanneer zij zich niet alleen voelen, wanneer zij voldoende middelen en voorzieningen beschikbaar hebben (gratis OV) en veilig en prettig wonen;
 • wanneer onze jongeren een veilige thuisbasis genieten, wanneer zij zich daarbuiten veilig weten, wanneer zij zich inzetten voor goede leerprestaties, wanneer onze jongeren criminele activiteiten afwijzen en onze normen en waarden naleven;
 • Wanneer Capellenaren van 27+ en jonger dan de gepensioneerde leeftijd, in het eigen onderhoud kunnen voorzien, de lokale en overige vaste laten kunnen voldoen, wanneer zij volwaardig kunnen deelnemen aan samenleving en zij graag thuiskomen in Capelle graag ;
 • wanneer onze ondernemers voor passende voorzieningen in aanmerking komen om in het eigen onderhoud te voorzien;
 • wanneer voldoende woningen beschikbaar komen om Capellenaren te huisvesten, met behoud van het semi-stedelijk karakter van Capelle aan den IJssel. Wij streven ernaar in plaats van 25%, 40% van de woningen beschikbaar te stellen voor Capellenaren;
 • door lokale lastenverlichting (zoals gratis parkeren, verlaging lokale heffingen) en wanneer Capelle geen voedselbanken meer nodig heeft ;
 • wanneer Capelle aan den IJssel zich ten opzichte van omliggende gemeentes onderscheidt als een gemeente met het hoogste veiligheidsniveau, met een stabiele economie en met de hoogste mate van solidariteit en verbondenheid onder haar inwoners;
 • wanneer Capelle aan den IJssel tradities hooghoudt maar ook meebeweegt met de samenleving; dit vraagt om inlevingsvermogen.
 • wanneer wij elkaar respecteren en erbij betrekken.
 • wanneer wij allen naar vermogen verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan verdere opbouw van onze stad.